Zaštita privatnosti

ZAŠTITA OSOBNIH PODATKA

PRAVILA O ZAŠTITI PRIVATNOSTI

Pravila o zaštiti privatnosti obuhvaćaju sljedeća područja:

Tko prikuplja i obrađuje Vaše podatke
Kome proslijeđujemo Vaše osobne podatke
Prijenos Vaših osobnih podataka u treće zemlje
Koje ćemo osobne podatke prikupljati i obrađivati
Kako koristimo Vaše osobne podatke
Na koje se pravne osnove pozivamo prilikom korištenja Vaših osobnih podataka
Koliko dugo zadržavamo Vaše osobne podatke
Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti
Druge web stranice i društvene mreže
Ažuriranje Pravila o zaštiti privatnosti
Tko prikuplja i obrađuje Vaše podatke

Primjena kolačića

Ova web stranica posvećuje veliku važnost zaštiti osobnih podataka naših korisnika. Pravila o zaštiti privatnosti web stranice opisuju na koji način Stega tisak d.o.o. prikuplja, obrađuje i pohranjuje Vaše osobne podatke. Napominjemo kako se obrada prikupljenih osobnih podataka temelji na jednoj od zakonitih osnova obrade sukladno Općoj uredbi o zaštiti podataka EU 2016/679 i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka NN 42/2018.

Kome proslijeđujemo Vaše osobne podatke

Vaši osobni podaci mogu biti dati na uvid:

Tvrtkama ili drugim organizacijama koje smo angažirali za pružanje usluge u naše ime kao što su tvrtke za web hosting, pružatelji poštanskih usluga, pružatelji analitičkih usluga, servisi za organiziranje događanja i pružatelji informacijskih tehnologija.
Tvrtkama ili drugim organizacijama za koje ste nas zatražili ili se pak složili da s njima dijelimo Vaše osobne podatke
Trgovcima i našim partnerima gdje je ovo nužno da bi Vam se pružio proizvod ili usluga;

Profesionalnim savjetnicima (kao što su pravnici i računovođe);
Bilo kojoj agenciji za provedbu zakona, sudu, državnom tijelu ili bilo kojoj trećoj strani gdje vjerujemo da je ovo neophodno za udovoljavanje pravne ili regulatorne obveze ili za zaštitu naših prava, prava treće strane ili individualne osobne sigurnosti ili pak za otkrivanje, sprječavanje ili bilo koji drugi način razmatranja slučajeva prevare, sigurnosti i sigurnosnih problema; ili
Bilo kojoj trećoj strani koja kupi ili joj mi preneseno sav ili znatan dio naše imovine i poslovanja. Ukoliko se takva prodaja ili prijenos dogodi poduzeti ćemo sve razumne mjere kako bismo osigurali da entitet kojem predajemo Vaše osobne podatke iste koristi u skladu s ovim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Koje ćemo osobne podatke prikupljati i obrađivati

Stega tisak d.o.o. prikuplja osobne podatke s Web stranice:
Automatski uporabom kolačića i sličnih tehnologija. O ovome možete saznati više na  vodiču za kolačiće.

Web stranica Vam omogućuje unos osobnih podataka uključujući:
podatke za identifikaciju i kontakt (ime, prezime, adresa, telefonski broj, broj mobitela, e-mail adresa)

Dodatno mi prikupljamo Vaše osobne podatke ukoliko nas kontaktirate koristeći raspoložive alate na našoj Web stranici (na primjer,  sačuvati ćemo podatke koje nam pružate kada nam pišete ili nas kontaktirate putem naših centara za korisničku podršku); i
možemo kombinirati informacije koje posjedujemo s informacijama o Vama ili Vašim interesima, informacijama o Vašem socioekonomskom i sociodemografskom statusu, mrežnim identifikatorima i trenutnim kontakt detaljima koje su prikupljene od treće strane kao što su marketinške agencije.

Kako koristimo Vaše osobne podatke

Osobne podatke koje prikupimo putem naše Web stranice koristimo:
kako bismo ispunili Vaše zahtjeve (na primjer; kako bismo Vam odgovorili na postavljena pitanja);
za upravljanje i poboljšanje našeg poslovanja te naše povezanosti s Vama;
za provođenje istraživanja; kako bismo Vam dostavili promotivne materijale u skladu s Vašim komunikacijskim preferencijama; kako bismo se pridržavali naših zakonskih i regulatornih obveza, kako bismo odgovorili na pravne procese i zahtjeve za informacijama koje izdaju državna tijela ili treće strane, za sprječavanje i otkrivanje prijevara ili za zaštitu Vaših prava i prava drugih; i za upravljanje Web stranicom, prilagođavanje Web stranice Vama osobno te za razumijevanje kako se Web stranica koristi kako bismo ju mogli poboljšati.

Vaše osobne podatke možemo kombinirati i analizirati:
za pomoć pri razumijevanju, razvoju i poboljšanju naših proizvoda, procesa, usluga te marketinških i poslovnih strategija; kako bismo Vam prilagodili naše proizvode i usluge; za bolje razumijevanje naših kupaca; i
za upravljanje i poboljšanje naše povezanosti s Vama.
Ovo može uključivati, na primjer, provođenje naše distribucijske strategije, procjenu učinkovitosti naših marketinških i korisničkih usluga, provođenje istraživanja tržišta i identificiranje proizvoda i usluga koje bi Vas mogle zanimati te kontaktiranje Vas u svrhu obavještavanja o takvim proizvodima i uslugama.

Željeli bismo osigurati da su naše komunikacije i interakcije relevantne za Vas čim je više moguće. Kao rezultat navedenog, povremeno bismo mogli koristiti informacije o Vama koje su prikupile treće strane, a koje bi nam pomogle odrediti koji bi Vas naši proizvodi i usluge mogli zanimati. Tada bismo Vam mogli dostaviti informacije o tim proizvodima i uslugama sukladno Vašim komunikacijskim preferencijama te informacije koje smo prikupili o Vama dostaviti našim centrima za korisničku podršku, ukoliko ih kontaktirate. Ispod, u odjeljku ‘Vaša prava’, možete saznati kako od nas možete prestati primati promidžbene materijale.

Vaše osobne podatke čuvamo u obliku koji se može identificirati a u vremenskom periodu koji je razumno potreban da bi se ispunile svrhe za koje smo te podatke prikupili i kako bismo se pridržavali naših zakonskih obveza. Ovo općenito znači čuvanje Vaših osobnih podataka dok vrijedi jedno od navedenog:

Vaši osobni podaci su razumno potrebni kako bi Vam se pružile usluge koje ste zatražili za sebe;
Vaši osobni podaci su razumno potrebni kako bismo mi zaštitili i branili naša prava ili vlasništvo (ovo je općenito relevantno uz zakonski ograničen vremenski period); ili smo drugačije obvezni sačuvati Vaše osobne podatke, zbog važećih zakona ili regulativa (uključujući obveze zadržavanja podataka koje su definirane poreznim i računovodstvenim zakonima).

Na koje se pravne osnove pozivamo prilikom korištenja Vaših osobnih podataka

Postoji više pravnih osnova na koje se pozivamo kako bismo koristili Vaše osobne podatke te ćemo prikupljati i koristiti Vaše osobne podatke u sljedećim situacijama: tamo gdje je upotreba Vaših osobnih podataka nužna za izvršavanje jednog ili više ugovora u kojima osobno sudjelujete ili pak kako bismo poduzeli mjere sukladno Vašim zahtjevima prije sklapanja ugovora. Na primjer, ovi ugovori mogu sadržavati uvjete pod kojima ulazite u natječaj ili sporazume koje sklapate za servisne proizvode; tamo gdje je upotreba Vaših osobnih podataka unutar naših legitimnih interesa ili legitimnih interesa organizacija s kojima smo podijelili Vaše osobne podatke te smo osigurali da su Vaši osobni podaci i Vaša prava u odnosu na te informacije zaštićeni. Na primjer, možemo se pozvati na ovu pravnu osnovu ukoliko koristimo Vaše osobne podatke: za razumijevanje i poboljšanja naših (ili njihovih) proizvoda, usluga i/ili marketinških strategija; u svrhu istraživanja; za upravljanje i poboljšanje povezanosti s Vama i za administrativne svrhe; kako bismo doznali koje bi Vas informacije, proizvodi i usluge mogle vjerojatno zanimati te kako bismo Vam poslali ili pokazali informacije, ponude te online oglase za takve proizvode i usluge; za personalizaciju Vašeg iskustva naših proizvoda i usluga; kako bismo osigurali da se naši proizvodi i usluge dostavljaju i koriste u skladu sa zakonom te odredbama i uvjetima koji se na njih primjenjuju; i tamo gdje je potrebno za zaštitu ili obranu naših prava ili prava drugih ili vlasništva, ili za otkrivanje, sprječavanje ili suzbijanje; prijevara, sigurnosnih problema i problema zaštite privatnosti; tamo gdje smatramo da je upotreba Vaših osobnih podataka nužna za udovoljavanje zakonskih ili regulatornih obveza kojima smo podložni; u ograničenim okolnostima gdje smatramo da je potrebno kako bismo zaštitili nečiju sigurnost ili vitalne interese; I tamo gdje ste pristali. Pozivamo se na Vaš pristanak, na primjer, pri prikupljanju tehničkih informacija poput podataka iz kolačića i sličnih tehnologija, za upotrebu Vaših osobnih podataka za oglašavanje prema Vama putem e-maila, pošte, telefona i tekstualnih poruka. Vi zadržavate pravo povući Vaš pristanak u bilo kojem trenutku. Za više detalja molimo pogledajte odjeljak ovih Pravila pod imenom ‘Vaša prava’ koji se nalazi ispod.

Koliko dugo zadržavamo Vaše osobne podatke

Vaše osobne podatke nećemo obrađivati dulje nego je to potrebno i predviđeno pojedinom obradom, a što je utvrđeno zakonskim propisima RH, a posebno ime i prezime kupca s podacima o plaćanju čuvaju se sukladno Zakonu o računovodstvu 11 godina te se nakon isteka tog perioda prestaju obrađivati.

Koja su Vaša prava i kako ih možete ostvariti

Vezano uz obradu osobnih podataka u nastavku slijedi popis prava koja možete ostvariti:

Pravo na pristup podacima
Imate pravo dobiti potvrdu od Stega tisak d.o.o. o tome obrađuju li se osobni podaci koji se odnose na Vas te ako se takvi osobni podaci obrađuju, pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama: svrsi obrade, kategorijama osobnih podataka o kojima je riječ, primateljima ili kategorijama primatelja kojima su osobni podaci otkriveni ili će im biti otkriveni, predviđenom razdoblju u kojem će osobni podaci biti pohranjeni, postojanju prava da se od voditelja obrade zatraži ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničavanje obrade osobnih podataka.

Pravo na ispravak
Obrađujemo li Vaše nepotpune ili netočne osobne podatke, u svako doba možete zatražiti njihov ispravak odnosno njihovu dopunu.

Pravo na brisanje
Možete zatražiti brisanje svojih osobnih podataka ako svrha u koju su isti prikupljani više ne postoji, ako se radi o nezakonitoj obradi, ako obrada nerazmjerno zadire u Vaše zaštićene legitimne interese ili se obrada podataka oslanja na Vašu privolu koju ste povukli. Međutim, morate pritom voditi računa o mogućem postojanju drugih razloga koji bi mogli biti protivni potpunom brisanju Vaših podataka, primjerice zakonom uređene obveze pohranjivanja, postupci u tijeku, postavljanje, ostvarivanje ili obrana pravnih zahtjeva, itd.

Pravo na ograničenje obrade
Imate pravo zatražiti ograničenje obrade Vaših podataka ako osporavate točnost Vaših podataka, i to tijekom razdoblja koje nam omogućuje provjeru točnosti podataka, ako je obrada Vaših podataka nezakonita, ali ste brisanje odbili i umjesto toga tražite ograničavanje korištenja podataka, ako nam za predviđenu svrhu podaci više nisu potrebni, a Vi ih još uvijek trebate za postavljanje, ostvarivanje ili obranu pravnih zahtjeva, ili ako ste na obradu podataka uložili prigovor.

Pravo na prenosivost podataka
Podatke koje ste nam ustupili i koje obrađujemo na temelju Vaše privole ili radi izvršavanja ugovora, a njihova obrada se provodi automatiziranim putem, ćemo Vam predati na Vaš zahtjev u strukturiranom, uobičajenom i strojno čitljivom formatu. Ako je to tehnički izvedivo, možemo ih i direktno prenijeti drugom voditelju obrade, ovisno o Vašem zahtjevu.

Pravo na prigovor
Ukoliko smatrate da su Vam povrijeđena prava te da se Vaši osobni podaci neprimjereno koriste možete podnijeti pisani prigovor. Stega tisak d.o.o. u takvoj situaciji više neće obrađivati osobne podatke osim ako dokaže da postoje legitimni razlozi za obradu koji nadilaze interese, prava i slobode ispitanika ili radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva. Nadalje, ako se osobni podaci obrađuju za potrebe izravnog marketinga, u svakom trenutku imate pravo uložiti prigovor na obradu osobnih podataka koji se odnose na Vas za potrebe takvog marketinga, što uključuje izradu profila u mjeri koja je povezana s takvim izravnim marketingom. Specifično, pravo na prigovor ne bi bilo moguće ostvariti ukoliko je obrada osobnih podataka nužna za poduzimanje radnji prije sklapanja ugovora ili za izvođenje već zaključenog ugovora.

Pravo na izuzeće pravnih odluka prilikom automatskog donošenja odluka i profiliranja
Uporaba automatizirane obrade za donošenje odluka koristiti će se samo ukoliko se ukaže potreba za sljedećim:
– odluka temeljena na algoritmu nužna je (tj. ne postoji nijedan drugi način postizanja istog cilja) za sklapanje ili izvršavanje ugovora s pojedincem čiji su podaci obrađeni algoritmom
– pojedinac je dao svoju izričitu privolu za odluku temeljenu na algoritmu.

Ukoliko imate pitanja ili nedoumica o tome kako Stega tisak d.o.o. koristi Vaše osobne podatke ili želite pristup informacijama koje Stega tisak d.o.o. ima o Vama ili želite ostvariti pravo na prigovor ili bilo koje drugo pravo u odnosu na Vaše osobne podatke molimo da nas kontaktirate kako bismo mogli razjasniti sva moguća pitanja.
Sva gore navedena prava možete ostvariti izravno pri Stega tisak d.o.o., upućivanjem poruke elektroničke pošte na adresu info@365sportskihprica.hr ili putem pošte na adresu Stega tisak d.o.o., Heinzelova 60/1, 10000 Zagreb.
Ukoliko imate prigovor na način kako Stega tisak d.o.o. koristi Vaše osobne podatke nadamo se da ćete prvo kontaktirati nas. No, osim direktno nama, Vaš prigovor možete uputiti i Agenciji za zaštitu osobnih podataka u pisanom obliku na adresu: AZOP, Martićeva 14, 10000 Zagreb ili na adresu elektroničke pošte: azop@azop.hr. Agencija za zaštitu osobnih podataka nadležna je za provođenje i ispunjavanje svih prava i obaveza iz područja zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj.

Vaš pristanak za primanje marketinških komunikacija od Stega tisak d.o.o. možete povući u bilo kojem trenutku.

Druge web stranice i društvene mreže

Naša Web stranica može sadržavati poveznice na druge web stranice koje nisu pod našom kontrolom te nisu obuhvaćene ovim Pravilima o zaštiti privatnosti. Ukoliko pristupite drugim web stranicama putem dostupnih poveznica, operateri tih web stranica mogu prikupljati Vaše informacije te ih koristiti u skladu s njihovim pravilima o zaštiti privatnosti. Njihova pravila o zaštiti privatnosti mogu serazlikovati od naših Pravila. Naša Web stranica Vam također može pružiti mogućnost da podijelite ili pratite informacije o Stega tisak d.o.o., samoj Web stranici, o dostupnim proizvodima i/ili uslugama putem Web stranice koristeći alate društvenih mreža treće strane (kao što su aktivna polja na ekranu: “podijeli”, “sviđa mi se” ili “prati”). Ovu mogućnost nudimo kako bismo stvorili interes za našu Web stranicu među članovima Vaših društvenih mreža te Vam dozvoljavamo da dijelite i pratite mišljenja, vijesti i preporuke o Web stranici s Vašim kontaktima. No trebali biste biti svjesni da dijeljenje osobnih podataka s društvenom mrežom može rezultirati prikupljanjem podataka od strane pružatelja društvene mreže te podaci mogu biti javno dostupni uključujući i putem Internet tražilica. Trebali biste uvijek pažljivo pročitati pravila o zaštiti privatnosti web stranice kojoj pristupate ili društvene mreže putem koje dijelite informacije kako biste razumjeli njihove prakse u pogledu privatnosti.

Ažuriranje Pravila o zaštiti privatnosti Web stranice

Ukoliko tijekom razvoja naše web stranice i implementacije novih zakonskih zahtjeva, novih tehnologija, ili radi unapređenja naših usluga dođe do promjena u načinu na koji koristimo Vaše osobne podatke isto ćemo jasno i vidljivo objaviti na Web stranici. Zbog toga preporučujemo da povremeno pročitate ova pravila o privatnosti. Ukoliko se ne slažete s učinjenim promjenama molimo Vas da se ne služite Web stranicom.

Primjena kolačića

Na internetskim stranicama spvzasanaciju.hr primjenjuju se tzv. kolačići (cookies) – tekstualne datoteke koje na računalo korisnika smješta internetski poslužitelj kojim se korisnik koristi.
Datoteke nastaju kada preglednik na uređaju korisnika učita posjećeno mrežno odredište, koje potom šalje podatke pregledniku te izrađuje tekstualnu datoteku (kolačić). Preglednik dohvaća i šalje datoteku na poslužitelj mrežnog odredišta (mjesta, stranice) prilikom povratka korisnika na njega.
Kolačići se upotrebljavaju za funkcioniranje svih značajki internetskih stranica i bolje korisničko iskustvo, a mogu biti privremeni (pohranjuju se samo tijekom posjeta internetskim stranicama) ili trajni (na računalu korisnika ostaju pohranjeni i nakon posjeta).
Kolačićima trećih strana 365sportskihpriča.hr koristi se za dobivanje statističkih podataka o posjećenosti i načinu upotrebe naših internetskih stranica. Podaci koji se prikupljaju uključuju IP adresu korisnika, podatke o pregledniku, jeziku, operativnom sustavu i druge standardne podatke koji se prikupljaju i analiziraju isključivo u anonimnom i masovnom obliku.
Internetske stranice Društva ne sadržavaju kolačiće koji omogućuju pokretanje programa ili postavljanje virusa na vaše računalo.

Sprječavanje kolačića

Ako niste suglasni s njihovom upotrebom, kolačiće možete lako izbrisati (ili spriječiti) na svojem računalu ili mobilnom uređaju s pomoću postavki preglednika kojim se koristite.
Više informacija o upravljanju kolačićima potražite na stranicama preglednika kojim se koristite ili na www.allaboutcookies.org.


Budući da je svrha kolačića poboljšanje i omogućivanje upotrebe naših internetskih stranica i njihovih procesa, imajte na umu da sprječavanjem ili brisanjem kolačića možete onemogućiti funkcioniranje tih značajki ili prouzročiti njihov drugačiji rad i izgled u vašem pregledniku.

Uvjeti i izmjene

Uvjeti Zaštite privatnosti uređuju upotrebu kolačića i svih podataka prikupljenih za vrijeme primjenjivanja, osim kolačića trećih strana. Društvo zadržava pravo izmjene pravila o kolačićima u bilo kojem trenutku.